2024. január 1-jétől a normatív közgyógyellátás igénylésének eljárása változott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet) 36. §-a kiegészült a (3) bekezdéssel.

A kérelem elbírálásánál a kormányhivatal vizsgálja a jövedelmet:

  • Ha a feltételek teljesülnek, felbontja a kérelemhez zárt borítékban mellékelt háziorvosi igazolást, és elvégzi a költségszámítást (a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége szakkérdésének vizsgálatát).
  • Ha a jövedelemigazolás alapján a kérelmező nem jogosult a támogatásra, a kormányhivatal elutasítja a kérelmet, és a háziorvosi igazolást fel sem bontja.

A rendelet 36. §-ának (3) új bekezdése tesz egy pontosítást:

Ha a kérelmező nem csatolta a háziorvosi igazolást, és a jövedelemvizsgálat eredményeképpen a kérelem egyébként is elutasításra került volna, a kormányhivatal nem bocsát ki hiánypótlási felhívást a háziorvosi igazolásra, hiszen annak felbontására egyébként sem kerülhetett volna sor.